30 Lat Rosenthal w Polsce

 

REGULAMIN PROMOCJI JUBILEUSZOWEJ 30 lat Rosenthal w Polsce:

 

1.Promocja obowiązuje w dniach 6-31 maja 2019 w firmowych salonach Rosenthal, wybranych autoryzowanych punktach sprzedaży oraz sklepie on-line.

2.Uczestnikami Promocji mogą być wszyscy Klienci, którzy w okresie jej trwania dokonają w placówkach handlowych Rosenthal, biorących udział w akcji, zakupu towarów stanowiących ofertę promocyjną.

3.Promocją objęte są dostępne w ofercie produkty marki Rosenthal z grupy Classic i Studio Line, Hutschenreuther,Thomas, Arzberg, Sambonet,Goebel, Nachtmann, na które w dniach trwania akcji obowiązuje rabat 30%.

4. Promocją nie są objęte kolekcje: Rosenthal meets Versace, Rosenthal Tradition.
 

5.Treść regulaminu dostępna jest na stronie  www.rosenthal.pl

6.Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

7.Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji.

8.Organizator ma prawo wprowadzenia zmian do regulaminu pod warunkiem, że zmiany te nie naruszą praw nabytych Uczestników Promocji.

9.Promocja nie łączy się z innymi ofertami i rabatami.

10.Towar zakupiony w promocji nie podlega zwrotowi i wymianie.